In de pubertijd gaan allerlei hormonen een grote rol spelen in het leven van de jongere. Lichamelijk verandert er veel en psychisch is het soms een rollercoaster van onverwachte emoties, heftige gevoelens en.nieuwe ervaringen.

Gevoelige jongeren kunnen de pubertijd intenser ervaren, zeker wanneer ze nog niet hebben geleerd hoe ze hun gevoeligheid als kracht in kunnen zetten.

Er kunnen ook vraagstukken ontstaan, waar je als jongere zelf niet goed uit komt.

Werkwijze in het kort

Na het kennismakingsgesprek, volgt een intakegesprek. Hierin spreken we ook af hoe de sessies er uit zullen gaan zien.

Jongeren in deze leeftijdsgroep kunnen vaak zelf goed aangeven waar hun hulpvraag ligt.  

Met de ouders zullen de tussenevaluatie en eindevaluatie gesprekken plaatsvinden. 

12 t/m 16 jaar

Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar bestaat een sessie vooral uit creatieve oefeningen, zoals tekenen, schilderen, boetseren, schrijven en  de daaruit voortvloeiende gesprekken. Door een aantal vragen bij het gemaakte werk, kom je tot antwoorden en inzichten.

Het gaat hierbij om het creatieve proces  en niet zozeer om het maken van een kunstwerk. Hoewel het eindresultaat vaak verrassend is.

Soms blijkt dat massage, aromatherapie en/of oudergesprekken zinvol zijn. Dat geef ik dan tijdig en duidelijk aan.

Holistisch

Mijn manier van werken is Holistisch 

Copyright 2018. Sterker door Doen

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon