Weerbaar tegen pesten

 

Pesten is niet alleen van deze tijd. In mijn jeugd werden er ook kinderen gepest, wat bij mij een groot gevoel van onrecht opriep en van onmacht. Want wat kon ik als klein meisje doen tegen mijn buurjongen die zoveel groter en ouder was?

Om kinderen en ouders bewust(er) te maken van pesten, gepest worden en dat daar echt iets tegen gedaan kan worden, steun ik campagnes die het pesten willen stoppen en onder de aandacht brengen. En schrijf ik nu een blog.

 

Wat is pesten nu eigenlijk?

Wikipedia schrijft:

Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. ... Pesten is een universeel, niet cultuurgebonden verschijnsel.

 

Pesten kent vier hoofdkenmerken die bij pesten altijd terugkomen:

herhaling, agressie, intentie en machtsverhouding.

 

Pesten is dus niet eenmalig, de pester herhaalt het gedrag bij dezelfde persoon. Met de intentie, de bedoeling, de ander te kwetsen. Gebruikte vormen van agressie zijn fysiek, verbaal en/of psychologisch van aard. En de pester heeft fysiek of sociaal meer macht dan zijn slachtoffer.

Nog een kenmerk is dat pesten meestal gebeurt buiten het zicht van volwassenen

 

Verschil met plagen

Bij plagen ontbreekt de intentie de ander te kwetsen, wordt er steeds iemand anders geplaagd en is er geen sprake van ‘meer macht hebben dan de ander’.

Het plagen stopt, zodra de geplaagde aangeeft het niet meer leuk te vinden.

 

Cyberpesten

Moderne vorm van pesten is het cyberpesten. De vier hoofdkenmerken zijn ook hier van toepassing. Niet meer face tot face,  maar via digitale kanalen als sociale media, verschillende apps, foto’s, filmpjes, geluidopnamen en berichten.

Een extra kenmerk is dat deze vorm van pesten 24/7 door kan gaan. Als slachtoffer wordt je zelfs thuis lastiggevallen, daar waar je vroeger nog veilig was.

 

Voorbeelden van pestgedrag

Verbaal: kleineren, stelselmatig plagen, uitschelden, kwetsende opmerkingen, uitlachen, bedreigingen, leugens verspreiden.

Lichamelijk: laten struikelen, schoppen, slaan, duwen, haren trekken, maar ook spullen afpakken of beschadigen.

Non-verbaal: kwetsende gebaren, buitensluiten, met de ogen rollen als de gepeste iets zegt of doet en het cyberpesten.

Pesten kan uiteenlopen van terugkerende kleine pesterijen tot bedreigingen en lichamelijk geweld.

Gevolgen van pesten

Schaamte, angst niet geaccepteerd te worden, laag gevoel van eigenwaarde, onzekerheid, angst, depressieve gevoelens en gedachten, lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn, slaapproblemen, situaties uit de weg gaan, moeite hebben nieuwe relaties aan te gaan ……..

 

Groepsprobleem?

Pestgedrag heeft een sociale functie binnen een groep. Bijvoorbeeld bij pesten op school, dan hebben de meeste klasgenoten van de gepeste een rol. Ook al zijn ze zelf niet de pester of de gepeste. Soms zijn er zelfs meerdere pesters in één groep.

De omstanders kunnen verschillende rollen aannemen. Denk aan versterker van het pestgedrag, meeloper met de pester, toekijker of de gepeste verdedigen door iets te zeggen.

In welke rol een kind aanneemt, speelt ook mee of je een jongen of een meisje bent. Bij meisjes leeft veelal de sociale verwachting dat ze helpend en invoelend zijn. Bij jongens dat ze door middel van hun gedrag, ruwer of agressiever, bijdragen aan de sociale hiërarchie in de groep.

Wat opvalt is dat de groep vaak het pesten toelaat. En het daardoor steunt. De groep is hierdoor gezamenlijk verantwoordelijk voor het pestprobleem. Tegelijkertijd heeft dezelfde groep ook de macht om het pesten af te keuren, te melden en zelfs te stoppen. Al dan niet met hulp van volwassenen.

 

Aanpakken van pesten op school is daarom ook een aanpak op groepsniveau.

 

Wat kan je doen als je gepest wordt?

Onderstaande poster kwam ik ook tegen op het net. De bron is onbekend. Er staan veel tips op die je kunnen helpen wanneer je gepest wordt of het pesten ziet gebeuren.

Kindermassage en kindercoaching

Wanneer je gepest wordt, doet  dit iets met je gevoel van eigenwaarde.

Vanbinnen is er van alles gebeurd en voor je gevoel zelfs kapot gemaakt.

Je hebt je misschien erg alleen gevoeld en kunt nu best wat hulp gebruiken om je weer

sterk, zeker en gelukkig te voelen.

 

Kindermassage kan je hier bij ondersteunen en door speciale creatieve oefeningen

en spel leer je voor jezelf opkomen, door meer zelfvertrouwen te krijgen.

Voor wie nog verder wil lezen? 

Tips van Kies Kleur tegen Pesten (België). https://kieskleurtegenpesten.be/

 

1. Zorg dat je niet alleen bent.

Met één of meer vriend(inn)en om je heen houd je pesters makkelijker op afstand.

Zorg ervoor dat je terecht komt in een leuke groep waar je jezelf kan zijn.

Lukt het bv. niet op school, dan lukt het misschien wel op de sportclub, in de jeugdbeweging, bij je gameploegje…


2. Steek de schuld niet op jezelf.

Zelfs al bekruipt je dat gevoel, toch mag je je niet neerleggen bij wat je overkomt.

Jij moet je niet schamen of verontschuldigen voor de pesterijen.

Het zijn de pesters die in de fout gaan en hun houding moeten aanpassen.


3. Schrijf neer wat je voelt.

Het lucht soms op om je ervaringen te noteren in een dagboek.

Zo kan je je gedachten en gevoelens ordenen en krijg je een beter inzicht in wat er gebeurt.

 

4. Neem iemand in vertrouwen en zoek steun.

Blijf niet met je probleem zitten.

Zoek iemand die je kan vertrouwen, die echt wil luisteren.

Heb de moed om te praten over wat je raakt. Zoek een rustig moment om het te vertellen.

Zeg duidelijk dat je niet wil dat hij/zij meteen iets onderneemt.

Vraag vooral om te luisteren en mee na te denken over een volgende stap om het pesten te doen stoppen.

Er is ook externe hulp mogelijk. In Nederland:

www.kindertelefoon.nl Telefoon: 0800-0432

Hulp bij cyberpesten. www.meldknop.nl


5. Kom op voor jezelf.

Opkomen voor jezelf is niet altijd gemakkelijk,

maar het is wel iets dat je kan leren.

Je kan je bv. inschrijven voor een sociale vaardigheidstraining.

Hier leer je o.a. trucjes om contact te leggen, vrienden te maken of duidelijk te maken dat je iets niet wil.

 

6. Wanneer je ziet dat er gepest wordt:

Maak heel duidelijk dat je het pestgedrag niet leuk vindt… en niet goedkeurt. Zoek enkele leeftijdsgenoten die hetzelfde denken en stap s

amen naar de pesters.

Ga met het slachtoffer in gesprek… en laat weten dat je niet instemt met wat er gebeurt. Vertel hem/haar dat hij/zij er niet alleen voor staat.

Steun hem of haar.

Zoek een volwassene in je omgeving die je vertrouw en vertel rustig wat er aan de hand is. Hulp vragen is echt niet hetzelfde als klikken! Snel reageren kan ervoor zorgen dat het pesten stopt. Je neemt verantwoordelijkheid en daar mag je fier op zijn!

 

Vaak wegen angst en groepsdruk zwaar door.
Je wil vooral zelf geen slachtoffer worden.
Niks doen of laten gebeuren, betekent dat je stilzwijgend

akkoord gaat met wat er gebeurt.
Als je niks doet, voelen slachtoffers zich totaal verlaten. 
Pesten verziekt de hele sfeer, ook omstanders worden er door geraakt.
Er bestaan ook heel wat boeken en websites over pesten…
Zoek eens op via google. Je vindt er heel wat informatie en tips…


Blijf er niet alleen mee zitten, maar praat erover met iemand die je vertrouwt.

 

Bron: Kies Kleur tegen Pesten

Vragen of een afspraak maken?   

Gelijk via het contactformulier of bel 06-14856163 / 0180-443297   Ridderkerk

Copyright 2018. Sterker door Doen

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon